Riva havzasındaki tarım toprakları, sular ve ormanlarımız, şehrimiz ve ekolojik denge için taşıdığı değerlere rağmen, rant karşısında gücünü her geçen gün daha fazla kaybediyor.

Konuyla ilgili öncelikle bölge halkının bilinçlendirilmesi, bölge değerlerine sahip çıkacak ortak hareket stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumsal katılımcılığı teşvik eden buluşmalar yapılması önem taşımaktadır.

Son 4 yılda Riva Deresi'nde canlılar ve biyolojik zenginlik büyük oranda kayboldu. Riva Deresi ve temiz suları, havzanın endemik ve ender bitki türlerinin yanısıra, bölgenin 1. sınıf tarım toprakları, organik tarım potansiyeli ve yerel orman köylüsünün sosyo-ekonomik varlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çabada, merhum Prof. Dr. Uçkun Geray'ın misyonunu sürdürmeyi bir borç biliyoruz.

Araştırmacı-yazar Deniz Postacı'nın, buluşmalarımıza ışık veren iki şiirini paylaşmak isteriz:

Riva güzelleri (*)

Riva güzelleri
Öleyazmış kara elleri
Yakasında siklamen
Yanağında beyaz zambak

Riva, Güneş’tendi dün
Kimin künüydü bugün?
Kimin künüydü “men”
Senden aşkın yaşını çaldı

Yaşlanamadı orman
Delirdi Dumrul ağaçlar; kimindi su?
Onun bunun deresindeki saztavuğu?
Ah! Riva güzelleri

Öleyazmış kara elleri
Yakasında siklamen
Yanağında beyaz zambak
Suya karışmış akıyor alçak!..

(* : şairin kendi sesiyle aşağıda yer almaktadır)


Riva yeşil bir veda

Boğazımda incecik bir sızı
Ağaçların arasında yürüyorum.
Ardımda toprağa düşmüş meşe
Güneş neşeli dünümü arıyorum

Hani kuşlar vardı renk renk
Dereden su niyetine içtikleri ahenk
bir şahindi,
sol gözü ay
sağ gözü güneş..

İşte onunla beraber gitti,
yaşlanamayan Riva

Riva yeşil bir veda
Ata binip, bey oldum sanan aptala…
Göçe kalkmış yeşil cennet halkına
O incecik sızılı Güneş pullu sazana…

(bu şiirin ses-görüntülü kaydı sayfanın sonunda yer almaktadır.)

http://video.ntvmsnbc.com/riva-deresi-alarm-veriyor.html

14 Ekim 2009 Çarşamba

RİVA – Sorumluluk alanlar artıyor...

.

http://www.dogushaber.com/dogus/haber.php?id=1939

http://www.beykozpostasi.gen.tr/haber_detay668.html#base

Toprak Ana Platformu ile İl Genel Meclis Üyesi İlyas Yılmaz’ın ortaklaşa düzenlediği 1. toplantının ardından Riva deresinin kurtarılması adına 2. toplantı düzenlendi.2. toplantıya Doğa Derneği ve Beykoz Belediyesi de destek verdi. Sorumluluk alanlardaki artış, Riva deresinin kurtarılma çalışmalarına daha bir umutla bakılmasına sebep oldu. Toplantı Öğümce köyü Aydınlar piknik alanında yapıldı. Bölge köylerden organik çiftçi, orman köylüsü, arıcı, balıkçınında bulunduğu toplantıya, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’i temsilen Başkan Yardımcısı Metin Torun, İl Genel Meclis Üyesi İlyas Yılmaz, Toprak Ana Platformu üyesi Cem Birder, Doğa Derneği Başkan Yardımcısı Bahar Bilgen, eski İl Genel Meclis Üyesi Süha Pekkip, Beykoz muhtarlar derneği başkanı Cavit Gül, Öğümce köyü muhtarı Erdal Taran, Bozhane köyü muhtarı Resul Kadıoğlu, Göllü köyü muhtarı Celalettin Ayvaz, Paşamandıra köyü muhtarı İbrahim Yüksel, Riva köyü muhtarı Salih Belen, Araştırmacı yazar Deniz Postacı ve yerel basından Doğuş Haber, Özgün Haber ve Beykoz Postası vardı.İlyas Yılmaz, dünyanın her tarafında uygulanmakta olan doğal arıtma sistemi projesinin Türkiye’de 2000 yılında Tübitak tarafından çalışmalarının başlatıldığını, Köy Hizmetleri tarafından birçok köyde uygulandığını fakat Köy Hizmetleri kapatılınca 2005’de bu projenin İl Özel İdarelerine devredildiğini söyledi. Ancak, sadece İstanbul ve Kocaeli de bu projenin Büyükşehir Belediyelerine devredildiği ifade etti. Çok düşük maliyetli bu projenin Anadolu’da uygulandığını ve özellikle Kayseri’de 27 köyde uygulandığını, oradan gerekli çalışmaları ve projeleri alıp İstanbul İl Genel Meclisine bir önerge ile verdiğini de konuşmasına ekledi.

Bölge köy muhtarları ve köylüler özellikle 2004 yılından sonra derede kirliliğin süratle arttığını, yağmurlu havalarda devamlı atıklar bırakıldığını ve derenin özellikle o dönemlerde çok pis koktuğunu, bu konuda defalarca İSKİ Paşaköy arıtma tesisine şikâyetlerde bulunduklarını söylediler. Köylerin evsel atıklarının daha öncede olduğunu dolayısıyla kirlilik sebebinin tamamen köylülerin üzerine atılmaması gerektiğini, aslında dere kenarındaki sanayi kuruluşlarına ve İSKİ Paşaköy tesisine dikkat çektiler. Yılmaz, dere boyunda bulunan sanayi kuruluşları oralara hangi ruhsatla yerleşmişler ve izni nasıl almışlardır, esas incelenmesi gereken ve denetlenmesi gereken bunlardır, dedi.

Doğa Derneği Başkan Yardımcısı Bahar Bilgen, Riva Havzası ile ilgili hazırladıkları raporu sundu ve notlar aktardı. Bölgedeki 4 endemik bitkiye dikkat çekti ve bölgenin koruma alanlarının hukuki mevzuatlarına, yaşanan değişikliklerde yaşanan sorunları, sazlıkların önemini aktardı. Derenin ve havzanın doğal koşullarına tekrar kavuşabilmesi hususunda Doğa Derneği olarak gerekli desteği vermek istediklerini ifade etti.

Belediye başkan yardımcısı Metin Torun, Beykoz’da 1/5000’lik imar planları üzerinde çalışıldığını, dere kenarlarında planlanan eğlendinlen ve piknik alanlarının kirlilik konusunda etkilerinin tartışılmasının gerektiğine ve gerekirse itiraz edilmesinin önemini hatırlattı. Metin Torun, Riva deresi ile ilgili bölgede yaşayan herkese sorumluluk düştüğünü, dolayısıyla gerek derenin temizlenmesi ve gerek doğal arıtma sistemleri konusunda Beykoz Belediyesinin tam destek vereceğini, konunun duyarlılığı sebebiyle bu davete iştirak edildiğini söyledi.

Eski İl Genel Meclis Üyesi Süha Pekkip, hazırlanan planların çalışması bittiği zaman ilgili köylerde ilan edilmesi gerektiğini, ancak bu şekilde köylülerin varsa bir itirazları bunu talep edebileceklerini ifade etti. Bu talep, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Torun tarafından da onaylandı.

Toprak Ana Platformu sözcüsü Cem Birder de 1/5000 ölçekli planların köylülere ve havza sakinlerine detaylı olarak açıklanmasının önemini, hedeflenen rekreasyon alanlarının bölgenin doğal tarım potansiyeli üzerinde bir tehdit olmaması için dengeli ve planlı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.Araştırmacı-yazar Deniz Postacı doğal arıtma sistemleri ile ilgili bir sunum yaptı, uygulamalardan örnekler verdi. Düşük maliyetli ve %100 çevre dostu bu arıtma sistemlerinin Kayseri’de gerçekleşen başarılı uygulamalarının İstanbul’un köylerinde de uygulanmasının önemini anlattı. İlyas Yılmaz, bu konuda gerekli bilgilendirmenin İl Genel Meclisi ve Özel İdaresine de yapıldığını belirtti.

Toplantının ertesi günü bizi arayan İl Genel Meclis Üyesi İlyas Yılmaz, toplantıdan sonra Şile ilçesine bağlı Doğancılı köyüne gittiğini, köy muhtarı İbrahim Akgül ile 2004 yılında Köy Hizmetlerinin Doğancılı köyüne yaptığı doğal arıtma sistemini incelediğini anlattı. Köy muhtarının son derece başarı olan bu doğal arıtma sisteminin borularının İSKİ yetkilileri tarafından 2008 yılında böyle arıtma olmaz diyerek kırıldığını ve boruların arıtılmadan İSKİ borusuna bağlanıp Doğancılı deresine bırakıldığını söylediğini anlattı.

11 Ekim 2009 Pazar

RİVA - şehrin hayat damarı için çalışmalar...‏

haber kaynağı: http://www.dogushaber.com/dogus/haber.php?id=1923


27 Eylül 2009 tarihinde Öğümce – Bozhane köylerinde, Riva havzasındaki tarım toprakları, sular ve ormanlarımız, şehrimiz ve ekolojik denge için taşıdığı değerlere rağmen, rant karşısında gücünü her geçen gün daha fazla kaybediyor olması ile ilgili bölge halkının bilinçlendirilmesi ve bölge değerlerine sahip çıkacak ortak hareket stratejilerinin geliştirilmesi için, Toprak Ana Platformu ile CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlyas Yılmaz ortaklaşa toplumsal katılımcılığı teşvik eden toplantılar serisinin ilkini gerçekleştirdi.Toplantıya akademisyenler, yerel basın mensupları ve Cumhuriyet gazetesinden Oktay Ekinci, Bozhane muhtarı, Beykoz Belediyesi bir önceki dönem başkan yardımcısı Ali Bilir ve orman köylüleri katıldı.Toprak Ana Platformundan Cem Birder, doğayı ve toprağı sevenler olarak Riva havzasına sahip çıkacaklarını ve orman köylülerini bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapacaklarını, ancak orman köylülerin ve Beykoz’luların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. İl Genel Meclisi Üyesi İlyas Yılmaz, Beykoz’un %80 ormanlarla kaplı zengin ve İstanbul için şehrin hayat damarları olduğunu ve doğadaki dengenin bozulmasının su kaynaklarının zayıflamasına, orman yangınlarına, kuraklık ve çölleşmeye sebep olacağını ifade etti.Bunlara sebebiyet vermemek için, su ve toprak kaynaklarının en akılcı bir şekilde kullanılması gerekliliğini ve işte bu noktada Riva deresinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi. İl Genel Meclisinde Riva deresinin temizlenmesi ile ilgili İlyas Yılmaz’ın 3 önergesi bulunuyor.Ayrıca, konu ile ilgili Beykoz Belediyesine ve Kaymakamlığa verdiği dilekçeler mevcut. Toplantıya katılan köylülerde derenin eski halini özlediklerini, derenin tarımdaki önemini ifade ettiler.Bu toplantıya katılamayan Beykoz Belediye Başkanı, Beykoz Kaymakamı ve Kanlıca Orman Müdürü bir sonraki toplantıya katılırsa hedefe daha hızlı gidilecektir. Gelecek nesillere nasıl bir miras bırakacağımızı hepimizin düşünmesi ve bu konuda elimizden geleni yapmamız gerekir.

Toplantıda belirlenen ana hedefler;

1- Riva deresinin kirlenmesindeki ana unsurların bilimsel olarak tespit edilmesi.

2- Kirletici unsurları toplumsal baskı ve medya kanalları desteğinde, gerekirse hukuki yollardan durdurulması.

3- Üniversite ilgili bölümlerinden su analizlerinin yapılması için destek alınması. (Bu konuda CHP İl Genel meclis üyeleri İlyas Yılmaz ve Taşkan Uysal 07.09.09 tarihinde önerge vermiş)

4- Konunun takibinde yerel ve ulusal medya kanallarının kullanılması.

5- Yerel ve kent ilgili birimlerine ve kuruluşlarına konuyla ilgili resmi yazışmalarla sürekli bilgilendirmesi ve onlardan sorumlu davranış beklenmesi.

6- Bölge topraklarının 1. sınıf tarım toprağı olması sebebiyle köylülere organik tarım potansiyeli konusunda eğitim verilmesi.

7- Eko-turizm fırsatlarının uluslararası boyutlara taşınması (üniversiteler arası kano yarışları, vb)

8- Ekosistemin biyolojik açısından doğal haritasının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılması.

9- Köylerde biyolojik arıtma esaslı düşük maliyetli arıtma üniteleri kurulması için İl Özel İdare ile çalışma yapılması.

10- Bundan sonraki toplantılarda daha çok katılımcı ve akademisyenlerle benzer toplantıların yapılması, olarak belirlendi.

29 Haziran 2009 Pazartesi

Riva Deresi ve İSKİ

29/06/2009 – Beykoz Postası

Beykoz Riva Deresi’ne, atık suyu arıtmadan doğrudan dereye suyu veren Paşaköy’deki İSKİ arıtma tesisi, çevre katliamına yol açıyor.

Paşaköy’deki İSKİ arıtma tesisinin, bölgede bulunan atölyelerin ve köylülerin atık ve lağım sularını direkt dereye vermesiyle oluşan çevre kirliliği insan sağlığını tehdit edecek boyuta geldi. Beykoz CHP’den İl Genel Meclis Üyesi İlyas Yılmaz ve CHP il genel Meclis Üyesi Taşkan Uysal 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclisi’ne verdikleri önergeyle Riva Deresi’nde büyük çevre katliamı işlendiğini gündeme getirdiler. İlyas Yılmaz’dan aldığımız bilgiye göre, Paşaköy’deki İSKİ arıtma tesisi, çevrede bulunan fabrikaların yanı sıra, çevre köylerinden gelen lağım sularını da direkt olarak dereye boşaltıyor. Paşamandıra’da bulunan ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisi işletmecisinin yaptığı açıklamada, 35 yıldır burada yaşadığını söyleyerek, ‘çevre köylüler fosseptiğini dereye boşaltınca ben de bizim tesisin fosseptik borularını dereye bağladım’ şeklindeki sözlerine, sert eleştiri getiren İlyas Yılmaz; “Çevreye zarar vermek suçtur. Burada resmen bu suçun itirafı vardır. Bunun hukuksal boyutu var. Bu suç cezasız kalmamalı” dedi.

“6 yıl önce burada balık tutuluyordu”

Altı yıl öncesine kadar burada balık tutulduğunu, şimdilerde ise insanların suya elini sokmaya bile cesaret edemediğini ve derede bulunan canlı yaşamın yok olduğunu söyleyen Yılmaz; “Beykoz’da yerel seçimler öncesinde tüm siyasi parti adayları Beykoz’un farklı sorunlarını gündemlerine almıştı. Fakat hiçbiri Beykoz’un çevresel sorunlarını programlarına almamıştı” dedi. Çevre köylüleri de, eskiden burada yapılan organik tarım sayesinde gelen turistlerden büyük gelir elde ettiklerini, tarlalarını dereden gelen suyla suladıklarını ama bu pis suyu gören turistlerin artık kendilerinden sebze ve meyve almadıklarını söyledi.

“Haliç’i temizleyen zihniyet Riva’yı kirletiyor”

Yılmaz, Riva deresini kirleten Paşaköy’deki İSKİ arıtma tesisini göstererek; “Haliç’i temizleyen zihniyet Riva’yı kirletiyor” dedi. Yılmaz, bir TV kanalında yapılan programın, dünya çevre gününde kendisinin verdiği önergeyi görüp kamuya haber olarak sunmasıyla gözlerin Riva’ya çevrildiğini söyledi. Büyükşehir İl Genel Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri, Ak Parti Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Sadık Danışman, CHP’den Ali Rıza Yıldırım, CHP’den İlyas Yılmaz,,CHP’den İlhan Güzelgün Ak Parti’den Battal Isırkan, Metin Genç yanı sıra Beykoz Belediye Meclis Üyeleri CHP’den Nihat Arıca ve Birzat Mermer çevreyi gezip sonra Paşaköy’deki tesisi kontrol ederek rapor hazırladı.

Çevrede bulunan köy muhtarlarının, turizmden elde edecekleri gelirin yok olmasından korktukları için konu hakkında fazla konuşmadıklarını söyleyen Yılmaz; “Riva Deresi sportif faaliyetler için iyi bir potansiyele sahip. Burası mükemmel bir tabiat ortamı, İstanbul’un gözde piknik yerlerinden biri, ama şimdi pis kokan ve çevreyi hastalıklarla tehdit eden bir yer haline gelmiş” dedi. Yılmaz; “Küresel ısınma, tabiatın dengesinin bozulması ve özellikle son yıllarda karşı karşıya kalınan, tüm dünyayı etkileyen bulaşıcı hastalıklar göz önüne alındığında; tüm insanlığın gelecek nesillere nasıl bir çevre bıraktığımızı sorgulaması gerektiğine inanıyorum” dedi.